Nem fog túl nagy szabadságot kapni a gyerekem? Tanulni is fog valamit?

10 okt

A tanulócsoportunk életében nem a tantárgyak, vagy a csengőszó határozzák meg a tanulási alkalmak kereteit, hanem az adott téma és a csoport érdeklődése. A gyermekek tanulás iránti vágyát születésüktől kezdve a belső motivációjuk hajtja, mi ezt az erőt fogjuk ápolni és táplálni. Nem lesznek hagyományos iskolában megszokott tanórák. A készségtantárgyak esetében arra törekszünk, hogy mindenkinek erősítsük a kompetenciáit.

Nem lesz külön ének-zene óra, vagy rajzóra. A többi tantárgyhoz kapcsolódóan, azokkal összefonódva ismertetjük meg a különböző technikákat és rendkívül nagy figyelmet fordítunk a zene, a rajz és a mozgás élvezetére.