„A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani.”
/Plutarkhosz/


Szoros kapcsolatot ápolunk a szülőkkel és kiemelten lényegesnek tarjuk a szülő-tanár-gyermek hármas együttműködését, mely a gyermek egészséges és sikeres fejlődésének záloga.

Kizárólag motivált, példaértékű személyiséggel rendelkező és magasan képzett pedagógusokat alkalmazunk, akik egymással és a szülőkkel együttműködve, a gyermek egyéni adottságait ismerve és szem előtt tartva törekednek képességei fejlesztésére.

Naponta, csoportonként 2 tanár (az egyik mindig nyelvtanár) és egy asszisztens van a gyermekekkel. A 0. évfolyam csoportjában két óvodapedagógus és az asszisztens van a gyermekekkel. A délelőtti foglalkozás alatt a vezető pedagógus és az asszisztens foglalkozik a gyerekekkel. Az asszisztens nem csak pedagógiai asszisztensi feladatokat lát el, hanem a dajka szerepét hivatott betölteni. A délutáni foglalkozásokon angol nyelvtanár is foglalkozik a gyerekekkel.

A gyermekek korosztályához és tantárgyi igényeihez igazodva tanító és tanár végzettségű pedagógusokat alkalmazunk. A szakirányú végzettség megléte mellett viszont legalább annyira fontos számunkra, hogy az illető emberileg és erkölcsileg is kifogástalan legyen, valamint teljes mértékben azonosulni tudjon alapelveinkkel és elképzeléseinkkel. Kiemelkedően fontos számukra az is, hogy csapatban gondolkodva, összedolgozva és ezzel a gyermekeknek jó példát mutatva nevelje a gyermekeket.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy tanáraink folyamatosan csiszolják tárgyi és módszertani tudásukat és kommunikációs képességüket.