Ha elölről kezdeném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet,
Példálózás helyett példát mutatnék,
Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék,
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék,
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot,
Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék,
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném,
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat,
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről,
És többet a szeretet hatalmáról.”
/Diana Loomans/


Reggeli, zene, játék, gyümölcs, mozgás, meditáció és beszélgetőkör, napi feladatok megbeszélése, tízórai, játszótér, ebéd, séta, fogmosás, uzsonna, angol, zárókör.

7:30 -16 óráig vagyunk nyitva, és a következőképpen strukturáljuk a napot:

  • 7:30-8:45 – Érkezés folyamatosan és játékidő:Szabadon választható önálló vagy társas tevékenység (reggelizés, olvasás, játék, stb.).
  • 9:00-9:30 – Ráhangolódás:Közösen, a pedagógusok és az asszisztens segítségével hangolódunk rá a napi teendők elvégzésére mozgással és meditációval. Hisszük, hogy a koncentrált figyelemmel történő rákészülés segíti a hatékony tanulást.
  • 9:30-11:00 – Foglalkozás:Ez az első tanulási alkalom, ami a 0. évfolyamban óvodapedagógussal, míg az első évfolyamtól egy tanító és egy segítő tanítói asszisztens támogatásával, főként csoportos tevékenységen keresztül, projektalapú módszertannal valósul meg és a szabadban, házon belüli, vagy házon kívüli elfoglaltságot jelent.
  • 11:00 – 11.30 Játékidő: Szabadon választható önálló vagy társas tevékenység (tízóraizás, olvasás, játék, stb.).
  • 11:30-13:00 – Foglalkozás:Ez a második tanulási alkalom, ami egy tanító és egy segítő tanítói asszisztens támogatásával, főként csoportos tevékenységen keresztül, projektalapú módszertannal valósul meg és a szabadban, házon belüli, vagy házon kívüli elfoglaltságot jelent.
  • 13:00-14:00 – Ebéd és csendespihenő: Szabadon választható, csendben végzett önálló vagy társas tevékenység (olvasás, pihenés, játék, stb.).
  • 14:00-14:45 – Angol nyelv oktatás:Ez a harmadik tanulási alkalom, ahol szakképzett nyelvtanárral sajátítják el és tanulják az angolt a varázstanoncok hétfőtől- csütörtökig.

14:45-16:00 – Játékidő és távozás: Szabadon választható önálló vagy társas tevékenység (uzsonna, játék, olvasás, stb.) és a varázstanoncok folyamtosan történő hazaengedése.

Load More


Természetesen igen. Ezt a szülők belátására bízzuk. Itt fontos kiemelni, hogy a 3. évfolyamtól angol nyelvből is vizsgázni kell, ezért heti két napot, azaz hétfőn és szerdán ajánlatos a Varázstanodában 14:00-14:45-ig részt venni az angol nyelvoktatáson.

Load More


A mi tanulócsoportjaink 10-12 fősek lesznek.

Mivel a szülői hozzájárulások fedezik a tanulócsoport működési költségeit (lakbér, rezsi, tanárok fizetése, eszközök, stb.), ezért a tanulócsoportok minimális létszámát általában meg szokták határozni. A maximum létszám a rendelkezésre álló helytől, a tanárok számától és a gyerekek életkorától is függ.

A tanulócsoportokban a mindennapok során a gyerekek nagyon hamar egymásra hangolódnak és mély, minőségi kapcsolatokat alakítanak ki egymással és a pedagógusokkal is. Megosztják egymással az élményeiket, megismerik egymást.  Kevesebb gyermek van egy tanulócsoportban, mint egy hagyományos iskolai osztályban, ezért tudnak egymásra figyelni és ők maguk is több figyelmet kapnak.

Legfontosabb célunk a nyugodt, kiegyensúlyozott minőségi munka érdekében a diák-szülő-tanító hármas hatékony együttműködésének kialakítása, aminek alapja az empátiás odafordulás, az őszinteség, a kölcsönös tolerancia, a problémák feltárása és megoldása.

Az együtt eltöltött idő minősége, a szoros kapcsolatok és a kellemes hangulat miatt a gyerekek családias környezetben töltik a napjaikat. Nem ritka, hogy a tanulócsoporton kívüli időt is szívesen töltik egymás társaságában, ahol már a család is bekapcsolódik a barátságok alakulásába és a szülők is barátságokat alakítanak ki egymással.

Load More


A tanulócsoportunk életében nem a tantárgyak, vagy a csengőszó határozzák meg a tanulási alkalmak kereteit, hanem az adott téma és a csoport érdeklődése. A gyermekek tanulás iránti vágyát születésüktől kezdve a belső motivációjuk hajtja, mi ezt az erőt fogjuk ápolni és táplálni. Nem lesznek hagyományos iskolában megszokott tanórák. A készségtantárgyak esetében arra törekszünk, hogy mindenkinek erősítsük a kompetenciáit.

Nem lesz külön ének-zene óra, vagy rajzóra. A többi tantárgyhoz kapcsolódóan, azokkal összefonódva ismertetjük meg a különböző technikákat és rendkívül nagy figyelmet fordítunk a zene, a rajz és a mozgás élvezetére.

Load More


Nálunk nincsenek a hagyományos iskolában megszokott tanórák és tantárgyak.

Különböző témákon, projekteken keresztül tervezzük meg a tanulási folyamatot.

A kötelezően elsajátítandó kerettantervi tudáson túl a gyakorlati tudás elsajátítására és a különböző kompetenciák fejlesztésre koncentrálunk. A tantárgyak kereti nem korlátoznak bennünket, így összefüggéseiben vizsgáljuk és éljük meg a dolgokat.

Load More


Hagyományos értelemben vett házi feladatot, amely kötelezően elvégzendő nem adunk. Lesznek olyan feladatok, amelyeket a gyermekek kedvük szerint elvégezhetnek, így az otthoni gyakorlás igényét a gyermekre bízzuk. Lesznek olyan témák, ahol fakultatívan elvégezhető feladatokat ajánlunk majd fel, ezekre azonban bárki, az egyéni motivációjától és érdeklődési körétől függően jelentkezhet.

Load More


Nálunk nem lesz erkölcstan tanítás.

Lesznek viszont beszélgetések, amikor elmerülünk egy-egy témában és a gyermekek életkorának megfelelő eseteket fogunk feldolgozni.

Load More


Naponta 2 tanár (az egyik mindig nyelvtanár) és egy tanítói asszisztens van a gyermekekkel. A délelőtti foglalkozás alatt a pedagógus és a tanítói asszisztens foglalkozik a gyerekekkel. A tanítói asszisztens nem csak pedagógiai asszisztensi feladatokat lát el, hanem a dajka szerepét hivatott betölteni. A délutáni foglalkozásokon hétfőtől- csütörtökig 14:00-14:45-ig angol szakképzett nyelvtanár foglalkozik a gyerekekkel.

A 0. évfolyamnál, azaz az iskolaelőkészítős csoporttal 2 óvodapedagógus van a varázstanoncokkal.

Load More


A gyermekek korosztályához és tantárgyi igényeihez igazodva tanító és tanár végzettségű pedagógusokat alkalmazunk. A szakirányú végzettség megléte mellett viszont legalább annyira fontos számunkra, hogy az illető emberileg és erkölcsileg is kifogástalan legyen, valamint teljes mértékben azonosulni tudjon alapelveinkkel és elképzeléseinkkel. Kiemelkedően fontos számukra az is, hogy csapatban gondolkodva, összedolgozva és ezzel a gyermekeknek jó példát mutatva nevelje a gyermekeket.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy tanáraink folyamatosan csiszolják tárgyi és módszertani tudásukat és kommunikációs képességüket.

Load More


Ebben a tanulóközösségben nincsenek félévi és évvégi osztályozó vizsgák. Itt a varázstanoncok egyéni tanrend szerint tanulhatnak, melyet egy „anya iskola” biztosít a Haraszti-Suli Alapítványhoz beíratott diákok számára. Erről bővebb információt a személyes találkozáskor.

Load More


Angol nyelvi képzés már a 0. osztálytól kezdődően lesz heti 4 alkalommal, azaz hétfőtől-csütörtökig 14:00-14:45-ig.

Load More


Mivel a szülői hozzájárulások fedezik a tanulócsoport működési költségeit (lakbér, rezsi, tanárok fizetése, eszközök, stb.), a tandíj 95.000 Ft., amit 12 hónapon keresztül kell fizetni. Ezen kívül az alapítvány működéséhez és fenntartásához fél évente 100 000 FT-ot kérünk a szülőktől befizetni.

Ez az összeg tartalmazza a rendszeres kompetenciafelméréseket, az egyéni kompetenciafejlesztéseket, az idegennyelv oktatást stb. Szakembereink közreműködésével azon dolgozunk, hogy minden tanulónk megkapja a számára szükséges támogatást ahhoz, hogy optimális ütemben fejlődjön.

Load More


Az étkezés költségét nem tartalmazza a havidíj. A napi étkezés szervezésében egy gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégen keresztül biztosítjuk a napi háromszori étkezést, melynek díja 15.000 Ft / Hó. Amennyiben a gyermek allergiás vagy érzékeny valamire, esetleg különleges diétát folytat, akkor ebben az esetben a díj változik. Ezt egyéni igény esetén tudjuk egyeztetni.

Load More


Tanulócsoportjaink önfenntartóak, vagyis teljes mértékben a szülői hozzájárulásokból jönnek létre. Idővel, támogatók és befektetők bevonásával a tandíj összege csökkenhet, de ezt még jelen pillanatban nem tudjuk biztosítani. A tandíj emelkedés függ ettől is.

Load More


Dunaharaszti családi házban kerthasználattal.

Load More


Szeretettel fogadunk minden felmerülő kérdést. Keress meg, kérdezz tőlünk, segíts jobbá tenni tanulócsoportunkat!

Load More