„Néztél már gyerekszembe? Pár éves gyerek szemébe. De nem úgy felszínesen, ahogy mi egymásra nézünk – hanem komolyan. Kíváncsian. Mélyen. (…) Édenkerti tekintet ez. Zavartalan békés. Tiszta. És… boldog? Igen, boldog. De nem úgy, hogy örömteli, hanem úgy, hogy egységben él önmagával: egy olyan világból néz, ahol nincs még hasadtság, dráma, – ahol a lélek még nem koszos.”
/
Müller Péter/


Minden közoktatásban tanuló gyermeknek joga van ahhoz, hogy magántanuló legyen. Sokan szakvélemény alapján kénytelenek magántanulóként folytatni a tanulmányaikat, továbbá az élsportolók is rendszerint otthon tanulnak. Egyre növekszik azon szülők száma is, akik a hagyományos iskolai rendszerbe nem szeretnék vinni gyermekeiket, ezért családias és holisztikus szemléletű tanulócsoportokban képzelik el gyermekeik iskolás éveit.

Load More


A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll.

Load More


A státuszról a szülő kérelme alapján az intézményvezető dönt. Az intézményvezető kikéri a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményét is.

Load More


Igen, a beiratkozás kötelező.

Load More


A tanuló felmentést kap az iskolai órák látogatása alól, így gyakorlatilag nem kell iskolába járnia, de igazgatói beleegyezéssel bejárhat, ha szeretne.

Load More


A szülői döntés alapján magántanulói státuszba kerülő diákok felkészüléséről a szülőknek kell gondoskodniuk. A magántanulóknak félévkor és év végén osztályozóvizsgát kell tenniük a tantárgyakból, alapesetben abban az iskolában, ahová korábban jártak – de kérhetnek független vizsgabizottságot is.

A szakvélemény alapján magántanulóvá váló diákok felkészítéséről ezzel szemben az iskola vagy valamilyen felkészítő intézmény gondoskodik.

A számonkérés módját az állami iskola igazgatója határozza meg. Félévkor és év végén a magántanulók osztályozó vizsgát tesznek a tantárgyakból. A vizsgán a szülő is jelen lehet.

Load More


Magatartásból és szorgalomból nem, de ehhez a tanároknak nem is lenne elég információja.

Load More


Nem csak a magántanulók, hanem a jogszabályban meghatározottnál többet hiányzó tanulóknak is osztályozóvizsgát kell tenniük.  Az osztályozó vizsgák időpontjáról az iskola írásban értesíti a tanulót.  A tanuló érdemjegyeit és osztályzatait az iskola állapítja meg, illetve az iskola dönt arról, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphet-e. A tanuló döntése alapján független vizsgabizottság előtt is számot adhat tudásáról, érdemjegyeit ekkor a vizsgabizottság tanárai adják.  A vizsgán a szülő is jelen lehet.

Load More


Az intézmény ugyan nem tud normatív támogatást igényelni azon tanulók után, akik szülői döntést követően kérték a magántanulói státuszba helyezést, de nem kérhetik el a felmerülő vizsgák költségeit, ezt az összeget az intézmény fenntartójának kell biztosítania.

Load More


A magántanulói jogviszonynak semmilyen külön költsége nincs, sőt a magántanulót ugyanolyan juttatások illetik meg, mint azokat, akik iskolába járnak, legyen szó akár a családi pótlékról, akár a tankönyvtámogatásról.

Load More


A Nemzeti Alaptanterv nem köti gúzsba az alapítványt, hiszen itt a gyermekek egy a hagyományostól eltérő, más szemlélettel, megközelítéssel és módszertannal készülnek fel a vizsgákra, ahol számot adnak az elvárt követelményekről.

A NAT kulcskompetenicákat határoz meg, vitathatatlanul fontos ismereteket, semmi olyat, aminek ne lenne értelme, vagy ne lehetne teljesíteni. Azaz a célunk ugyanaz, az utunk más.

Load More


Tanulócsoportunk tagjainak fél évente számot kell adniuk tudásukról a NAT elvárásai alapján. Az egyéni érdeklődés nem azt jelenti, hogy a gyermek akkor tanul meg valamit, amikor neki ahhoz önmagától kezdeményezve a dolgot, kedve támad. Mi abban tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy vidáman, örömmel tanulva jussanak el a tudás eléréséhez és minden gyermeknél a megfelelő időben, az adott gyermek fogékony periódusában biztosítjuk a tudás megszerzéséhez vezető utat, cselekvést, a megfelelő módszertannal.

Load More