„Valahányszor egy kisgyermek azt mondja, “nem hiszek a tündérekben!”, egy kis tündér valahol holtan esik össze.”
/
Én, Pán Péter c. film/


A 2019. szeptember 2-ai kezdéshez 2019. július 30-ig lehet jelentkezni. Csoportunkba maximum 12 főt veszünk fel, a felvételt a jelentkezés sorrendjében tudjuk biztosítani. Induló csoportjaink: 0. (iskolaelőkészítő), 1-2., és 3. osztály.

Load More


A tandíjat és az alapítvány működési támogatását a beiratkozáskor kell fizetni. Ezt követően minden hónap 10-e a határidő. A jelentkezés visszamondását követően a befizetett tandíj-előleg és a működési támogatás nem jár vissza.

Load More


Nem vagyunk felkészülve ezeknek a gyermekeknek a szakirányú tanításra.

Load More


A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk. A tanulócsoporthoz lehet évközben is folyamatosan csatlakozni, ha van szabad hely. Ilyen esetben a később csatlakozott gyermek a csoport számára és a pedagógusnak is egy próbahetet biztosítunk.

Load More


A tanulóközösségünk egyéni tanrend szerint tanul, ezért nincsen szükség erre. Ebben az esetben nincsenek félévi és évvégi osztályozó vizsgák. A részletekről személyesen bővebb tájékoztatást adunk.

Load More


Bármikor csatlakozhat hozzánk olyan gyermek, aki az iskolát az állami rendszerben kezdte meg. Varázstanodánk is a kerettantervek követelményrendszere szerint halad, de módszertanilag, személyközpontú holisztikus hozzáállásunkkal nem a hagyományos keretek között folytatjuk a nevelést. Az elvesztett tanulási motivációt újraépítjük és folyamatosan ápoljuk, segítjük a csoportba való beilleszkedését a tanulónak.

Az átjelentkezés egyetlen akadálya a maximum csoportlétszám lehet, amely nálunk 12 fő.

Load More


Mindenféleképpen szeretnék betekintési lehetőséget nyújtani az érdeklődő szülőknek a tanulói közösségünk életébe. Csoportjaink 2019. szeptember 2-án indulnak. 0. (iskolaelőkészítő), 1-2., és 3. osztály.

Load More


A gyerekeket nem fogjuk felvételiztetni, csak a szülőket. 😉 Természetesen itt szó sincs vizsgáról! Fontosnak tartjuk megismerni nem csak a gyereket, hanem a szülőket is a csatlakozás előtt. Hiszen a szülő-tanár-gyermek hármas együttműködése kulcsfontosságú a gyermek fejlődése érdekében. Lényegesnek tartjuk, hogy a csatlakozó szülők értsék, segítsék és támogassák a többi szülőt és a pedagógusokat, és az új gyerekek színesítsék a gyerek közösséget.

Load More


Már az első évtől lesz rá lehetőség, hogy a gyermekek, a pedagógusok és a szülők közös programokon vegyenek részt. Havonta egy külső helyszíni programot szervezünk a gyermekek számára, ahová a szülők is elkísérhetnek bennünket. A karácsonyi ünnepség is egy ilyen esemény, továbbá az anyáknapja…

Load More


Havonta szülői fórumot tartunk, ahol számot adunk és beszélgetünk a gyermek fejlődéséről, a tanulóközösség működéséről.

Load More


Alapítványunk 0-4. osztályig vállalja a tanulói közösségben történő nevelést.

Load More