A 5+1 ok, amiért érdemes Haraszti-Sulis varázstanoncnak lenni

A Varázstanoda pozitív érve

5 + 1 ok, amiért érdemes Haraszti-Sulis varázstanoncnak lenni

Minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke nap mint nap örömmel lépje át az iskola kapuját. Felszabadultan játsszon, kíváncsian fedezze fel a világot. Élje meg a gyermekkor szépségeit, ugyanakkor készüljön fel az élet kihívásaira. Olyan szerető és békés környezetben nevelkedjen, mely minden esélyt megad számára, hogy kiegyensúlyozott és magabiztos felnőtté cseperedjen. 

1# Egyéni tempóban haladás  

Sikerélményben csak akkor lehet részünk, ha a végrehajtandó feladat sem túl könnyűnek, sem pedig túl nehéznek nem bizonyul. A sorozatos kudarcok szorongáshoz, a tanulási motiváció és a teljesítmény csökkenéséhez vezetnek. Minden gyermek eltérő fejlettségi szinttel rendelkezik, melynek következtében terhelhetőségük sem egyforma. Ezt a tényezőt a kicsik oktatásánál figyelembe kell venni. Varázstanodánk minden diák számára egyéni tempóban történő haladást biztosít! 

2# Gyakorlatias, hasznosítható tudás 

A sikeres életpályához szükséges kompetenciákat már kisgyermekkorban el kell kezdeni fejleszteni. Tanulásra való fogékonyság, együttműködő készség, konfliktuskezelés és kreativitás. Ez csak néhány azok közül a képességek közül, melyeket a Varázstanodában erősítünk. Módszerek és eszközök tekintetében egy állami iskolánál sokkal rugalmasabbak a lehetőségeink. Innovatív pedagógia programunk keretein belül a kicsik saját tapasztalataikon keresztül ismerhetik meg a világot. 

3# Motiváló tanulási környezet 

A környezet, mely nap mint nap körülveszi a gyermekeket, óriási befolyással van teljesítményükre. A Varázstanoda helyszínéül éppen ezért csendes környékre és családi házas környezetre esett a választás. Diákjaink itt megfelelően összpontosíthatják figyelmüket, biztonságban érezhetik magukat. A zárt, árnyékos, fás kert kiváló lehetőséget teremt a természetben való játékra, mozgásfejlesztésre.  

4# Varázstanodán kívüli programok 

A világ odakint van, és csak arra vár, hogy a kicsik felfedezzék! Változatos programokkal segítjük varázstanoncainkat önmaguk és környezetük mélyrehatóbb megismerésében. A tananyaghoz kötődően, a szülőkkel közösen kirándulásokat szervezünk. Színházba, piacra, állatkertbe megyünk, kiállítást nézünk. Ellátogatunk a könyvtárba, helyi üzemekbe, cukrászdába. Folyamatosan fenntartjuk a gyerekek érdeklődését, színesítjük ismereteiket. Lesznek olyan péntekek is amikor szakmai napot tartunk, ahol rendőrök, mentősök és más szakmák képviselői is betekintést nyújtanak izgalmas mindennapjaikba. 

 

5# Kis létszámú, összetartó közösség 

Egy-egy csoportban mindössze 10-12 diák tanul. A megérdemelt egyéni figyelem megadására így lényegesen több idő jut. Hiszünk a közösség erejében! Tanulóközösségünkben mindenkinek egy a célja: a hosszú távú, sikeres fejlődés. A szülők, a gyermekek, valamint a pedagógusok is egy nyelvet beszélnek, egymást segítik, aktívan támogatják. Közösségünkben a tanulók egymás barátai, társai, kapcsolatukat az együttműködés jellemzi.  

+1  Értékek átadása 

Hisszük, hogy az iskola feladata nem csak az ismeretek átadása, hanem egyúttal a gyermekek személyiségének formálása. Varázstanodánkban központi szerephez jut az empátia, a tolerancia, valamint a kötelességtudat. Továbbadjuk azokat az értékeket, melyek az egészséges személyiségfejlődéshez, a világban való tájékozódáshoz szükségesek. Szeretetre, kitartásra és elfogadásra neveljük diákjainkat. Alapvetőnek tartjuk a társadalmi felelősségvállalásra, a környezettudatos életmódra való nevelést. Tanévkezdéskor minden csoportunk elültet egy fát, ezzel kifejezve a fenntartható fejlődés fontosságát.

 

Hogyan telik egy nap a Varázstanodában?


Iskolánk meghatározott napirend szerint működik.A játéknak, a tanulásnak, és a mozgásnak is megvan a maga ideje. Persze nem célunk a katonás rend és fegyelem kialakítása, és az is egészen biztos, hogy nem fogunk időzítővel rohangálni a gyerekek után. 

Küldetésünk, hogy olyan minőségi oktatási környezetet és programokat biztosítsunk diákjaink számára, melyek segítségével jókedvűen és hatékonyan megy a tanulás. Kíváncsi vagy, hogyan telik egy nap a Varázstanodában? 

Miért fontos a napirend betartása egy kisgyermek életében? 

Egy gyereknek különösen nagy szüksége van a kiszámíthatóságra. A meghatározott napirendnek köszönhetően a kicsi mindig tudni fogja, hogy az egyes lépések után mi fog következni. Ez egyfajta kapaszkodót jelent számára a világban való eligazodáshoz. 

Megteremti biztonságérzetét, és segít kialakítani a szabálykövető attitűdöt, a későbbi következetes viselkedést. Ha a gyerkőc boldog és kiegyensúlyozott, akkor több lesz az energiája, jobban teljesíti majd a napi feladatokat, és könnyebben győzi le az elé gördülő akadályokat. 

Az 1-3. évfolyam napirendje 

Varázstanodánk reggel 7.30-kor nyitja meg kapuit a varázstanoncok előtt. Miután mindenki elbúcsúzott anyutól és aputól, mozgásos- és meditációs feladatokkal ráhangolódunk a tanulásra. Kiemelten kezeljük az idegennyelv-oktatást. A kedd, szerda, és csütörtöki napokon 8.15 – 9 óráig a kicsik észrevétlenül, erőlködés nélkül vidáman és pozitív megerősítésekben gazdagon sajátíthatnak el új angol szavak, kifejezéseket. Fél 10-től kerül sor az első tanulási alkalomra. 

Csoportmunkában dolgozva, projektfeladatokon keresztül tesszük lehetővé az ismeretanyagok hatékony beépülését. Ha az időjárás engedi, a mozgásos foglalkozásokat a friss levegőn, a kertben tartjuk meg. 11 órakor tízóraiznak a gyerekek, majd ezt követi a második tanulási alkalom. Ebéd után, 14-16 óráig szabad játékidőt biztosítunk. 

A nulladikosok napja ettől egy kicsit eltérő… 

A gyerekek ugyanúgy 7.30-kor érkeznek meg a Varázstanodába. A szükségleteiknek megfelelően a tízórait és az ebédet egy órával hamarabb fogyaszthatják el, mint nagyobb társaik. 13 órától csendes pihenőt tartunk, ahol a kicsik kikapcsolódhatnak, feltöltődhetnek. 

Természetesen a nulladik évfolyamosok is saját csoportszobát kapnak, könnyen mozgatható és variálható trapéz asztalokkal, rakásolható székekkel berendezve. Minden évfolyam napi programjába beépítjük a táncot és a mozgáspedagógiát. A módszer segítségével a gyerekek élményszerűen sajátíthatják el a tananyagot, miközben idegrendszerük, képességeik is fejlődnek. Ha rossz az idő, a nappaliban vagyis esetünkben egy tágas közös térben  kerülnek megtartásra a mozgásos foglalkozások.

Megkezdődött a beiratkozás a Haraszti-Suli Varázstanodájába!

Megkezdődött a beiratkozás a Haraszti-Suli Varázstanodájába!

Volt egy álmom. Egy olyan tanulóközösség létrehozása, ahol a gyerekek szeretetteljes és családias környezetben tölthetik el mindennapjaikat. Ahol minden tanuló megkapja a megérdemelt törődést és egyéni figyelmet. Hosszú és rögös út vezetett idáig, de az álom végre kézzelfogható valóssággá vált. Büszkén jelentjük be, hogy megkezdődött a beiratkozás a Haraszti-Suli Varázstanodájába! Kedves szülők! A következő cikkben a legfontosabb tudnivalókat osztom meg Veletek! 

Mire számíthatok, ha gyermekemet beíratom a tanulócsoportba? 

Kis létszámú közösségünk családias, nyugodt légkört biztosít a gyerkőcök számára képességeik kibontakoztatásához. Élmény, játék, egyéni megtapasztalás – leginkább ezekkel a szavakkal tudnánk megfogalmazni tanulóközösségünk ars poeticáját.  

Az izgalmas és változatos projektfeladatokon keresztül a gyerekek hatékonyan készülhetnek fel a NAT (Nemzeti Alaptanterv) követelményeire, és valóban megszeretik a tanulást. Igazodunk a NAT-hoz, ugyanakkor a hagyományos iskolarendszertől eltérő, holisztikus módszereket alkalmazunk, egyéni készség- és képességfejlesztéssel kiegészülve. 

Mi szükséges ahhoz, hogy az én gyermekem is Varázstanonc lehessen? 

Tanulóközösségünk egyéni tanrend szerint tanul.
Így nincsen félévi és évvégi vizsga a varázstanoncainknak. Nem kell aggódnod, ez egy egyszerű és gyors eljárás, mely nem jár semmifélehátránnyal, vagy kellemetlen procedúrával. Csupán annyi a dolgotok, hogy beiratkoztok a Haraszti-Suli Alapítványhoz, majd benyújtjátok a megfelelő papírokat, amit a Varázstanoda kurátora kér.
A varázstanoncok megfelelő felkészítéséről 100%-ban a Haraszti-Suli Alapítvány gondoskodik. 

Van olyan kizáró tényező, ami miatt nem járhatunk a Haraszti-Suli Varázstanodájába? 

Minden gyermeket szeretettel várunk tanulóközösségbe, életmódtól, családi háttértől és vallási hovatartozástól függetlenül. Ugyanakkor nekünk is vannak korlátaink. Tanulóközösségünk nem rendelkezik a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásához és fejlesztéséhez szükséges, speciális tárgyi és humán erőforrásokkal, így sajnos őket nem tudjuk fogadni. 

Ezt leszámítva a Haraszti-Suli Varázstanodája minden szülő számára nyitva áll, akik a hagyományos iskolarendszeren túllépve, támogató környezetben, innovatív szemléletben szeretnék gyermekük oktatását és nevelését biztosítani. 

Van felvételi vizsga? Hogyan zajlik a beiratkozás?  

A beiratkozás nincs semmiféle speciális követelményhez vagy vizsgához kötve. Nem célunk, hogy ilyenfajta tortúrának tegyük ki a szülőket vagy a gyermekeket. Célunk egy együttműködő közösség kialakítása, melynek alapja a közös értékek, és a hasonló gondolkodásmód. Ennek érdekében lényegesnek tartjuk, hogy a csatlakozás előtt minél jobban megismerjük egymást. 

A beiratkozás minden esetben személyesen történik, előzetes időpont egyeztetés alapján, melyhez az alábbi lépések és dokumentumok szükségesek: 

  • Személyes elbeszélgetés (a varázstanoda helyszínén)
  • Tanulmányi megállapodás írásbeli megismerése és megkötése 
  • Házirendünk elfogadása 
  • Jelentkezési lap és GDPR (adatvédelmi) melléklet kitöltése 
  • Tandíj és működési támogatás befizetése 
  • 2019 szeptember 2-án indulnak első tanulócsoportjaink (0., 1-2. és 3. évfolyam), melyekhez július 30-ig csatlakozhattok. A felvételt a jelentkezés sorrendjében, a szabad férőhelyek számának függvényében tudjuk biztosítani!

Amennyiben további kérdésed van, vagy időpontot egyeztetnél,

ne habozz, vedd fel Velünk a kapcsolatot!

Titeket is szeretettel vár Varázstanodánk!

Krizsány Ildikó kurátor Telefon: +3620/211-0321 E-mail: info@harasztisuli.hu https://www.facebook.com/harasztisuli/

 

 

Egyéni tanrend szerint működő tanulócsoport

Varázstanodánk már felkészült!
Nemrég napvilágot látott az a törvénymódosítási javaslat, mely szerint a kormány jövőre megszüntetné a magántanulói jogviszonyt. Helyette a szülők az egyéni tanrend szerinti oktatást választhatják.
De vajon jelent ez bármiféle előnyt, esetleg hátrányt a magántanulói státuszhoz képest? És egyáltalán, hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban?
Egyéni tanrend: hogyan működik a Varázstanodában?
A törvényjavaslat gyakorlatilag kizárja az otthon tanulás lehetőségét, és kötelezi a gyerekeket az iskolába járásra. De mit tehet az a szülő, aki továbbra sem szeretné a merev és elavult állami oktatást választani?
Kis létszámú, egyéni tanrend szerint működő tanulócsoportunk igazodik a diákok egyedi igényeihez és képességeihez. Az otthon oktatással ellentétben nem áll fenn az elszigetelődés veszélye, a gyerekek egy szeretetteljes, családias közösségben, mégis túlszabályozottság nélkül sajátíthatják el a valóban szükséges ismereteket.
Az oktatás helyszíne maga a Varázstanoda, Dunaharasztiban – nyugodt, csendes, kertes, családi házas környezetben.
Félévi osztályozó vizsga vs. folyamatos visszacsatolás
Az egyéni tanrend egyik legnagyobb előnye a magántanulói státusszal szemben, hogy a szülők folyamatos visszacsatolást kapnak gyermekük teljesítményéről. A kötelező félév végi osztályozó vizsgák helyett egy-egy témakör lezárása után kerülnek értékelésre a tanulók.
A Varázstanodában nincs nyomasztó feleltetés vagy megterhelő dolgozatírás. A diákok  aszerint kapják meg a visszajelzést teljesítményükről, hogy mennyire voltak aktívak az adott projektfeladat elvégzésében. Minden gyermek más és más adottságokkal rendelkezik, így azt is figyelembe vesszük, hogy az egyes tanulók saját képességeikhez mérten mennyit tudtak fejlődni.
Ahogyan a hagyományos iskolákban, az első évfolyamos diákok szöveges értékelést, 2. osztály 2. félévétől pedig érdemjegyet kapnak, mely az online KRÉTA rendszerbe kerül felvezetésre. Fontosnak tartjuk a személyes érintkezést, a szemtől szemben kommunikációt, ezért havonta szülői kört szervezünk, és konzultációs lehetőséget is biztosítunk.
Diákigazolvány, családi pótlék, adókedvezmények
Egy egyéni tanrendes diák minden olyan jogot és privilégiumot élvezhet, ami egy hagyományos iskolarendszerben tanuló gyermeknek jár. A szülők ugyanúgy családi pótlékban, adókedvezményben valamint tankönyvtámogatásban részesülhetnek.
Ami nagyon fontos, hogy a tanuló megkapja a diákigazolványát, mellyel számos további előnyre tehet szert: 50%-al olcsóbban utazhat, az állatkertbe, moziba vagy akár a strandra is kedvezményesen válthatja meg belépőjét. Ezek az összegek évente több százezer forintos megtakarítást jelenthetnek a család számára, mely akár egy minőségi, alternatív iskola tandíjára is fordítható.
Szerencsére az említett törvényjavaslat nem jelent automatikusan egyet a tanulócsoportok és magániskolák megszűnésével.
A Varázstanoda már felkészült a változásra! Egyéni tanrend szerint működő közösségünk továbbra is lehetőséget biztosít azoknak a szülőknek, akik nem szeretnék a hagyományos iskolarendszerre bízni gyermekük oktatását és nevelését

 
Miért pont Varázstanoda?

Tanulóközösségünk beceneve, és ami mögötte van …


2019 szeptemberében indítjuk különleges tanulócsoportjainkat Dunaharasztiban… de addig is, szeretnénk mélyebb betekintést nyújtani iskolánk működésébe. Elmondani, mi hogyan látjuk, és miért csináljuk úgy a dolgokat, ahogyan. Megismertetni módszereinket és küldetésünket, valamint megmutatni, hogy hatékonyan tanulni valójában boldogan, önfeledten is lehet.

Ez az igazi varázslat!

Gyere és fedezd fel ezt a csodálatos világot!
A varázslat minden gyermekben ott rejtőzik!
A Haraszti-Suliban természetesen nem fogunk pálcával hadonászni, vagy varázsigéket mormolni. Szó sincs ilyesmiről! Alkalmazkodunk a NAT követelményeihez, ugyanakkor mi is olyan, nem mindennapi módszerekkel dolgozunk, melyek valamelyest eltérnek a hagyományos iskolarendszer megszokott technikáitól.A tanulók képességében és gondolkodásmódjában vannak markáns különbségek, melyeket figyelembe veszünk. Rajz, zene, ének, vagy éppen számítástechnika … mindenkit más érdekel, és ezen érdeklődési körök alapjaiban határozzák meg az optimális tanítási stratégiákat, azt a kijelölt utat, melyen a diákoknak végig kell haladniuk. 
Támogatjuk és bátorítjuk őket velük született, egyedi képességeik kibontakoztatásában!
Névválasztásunk alapja, hogy tudjuk és hisszük: a varázslat minden gyermekben ott rejtőzik! Ez nem más, mint a természetes tudásszomj és kíváncsiság, melynek tanulócsoportunk 100%osan teret ad.
Egy bűbájos világot álmodtunk meg…
Egy olyan nyugodt és békés környezetet, ahol a tanulók szabadon hibázhatnak, szorongás és belső félelmek nélkül élhetik mindennapjaikat, és készülhetnek fel a felnőttkor kihívásaira. Az iskola helyszíne ugyan nem egy elvarázsolt kastély, – hanem egy családi ház – , mégis biztosak vagyunk abban, hogy ez a hely lesz majd a gyermekek második otthona. Ahová örömmel érkeznek meg, és ahol biztonságban érzik magukat.Tanulócsoportunk egy olyan támogató közösség, ahol fontos az összetartás, és az összetartozás élményének a megteremtése. Barátságok itt is szövődnek majd, a versengő attitűd, egymás „legyőzése” helyett azonban az el- és befogadás, illetve a megértés kerül előtérbe. Ez nem csak a diákokra vonatkozik. A szülők és a pedagógusok is szerves részei lesznek ennek a szoros együttműködésnek. Ne csak tanuld, éld át!
„Átváltozástant” vagy „Sötét varázslatok kivédését” nem oktatunk, sőt! A Varázstanodában egyáltalán nincs tantárgybontás! A tanulók projekt alapon, egy-egy probléma megoldásával sajátítják el a szükséges alapismereteket, kompetenciákat.Az élményalapú tanítási stratégia a hagyományostól jóval komplexebb oktatást tesz lehetővé, mely támogatja a jobb megértést, a kritikus gondolkodásmód kialakulását, valamint a kommunikációs, illetve problémamegoldó képesség kiteljesedését.A tanító nem egy autokratikus vezető, sokkal inkább egyfajta csapatkapitány, aki segíti az önirányított tanulási folyamatot. Nagy hangsúlyt fektetünk a csoportmunkára is, a gyermekek nem csak a pedagógusoktól, hanem egymástól is tanulhatnak, kérdezhetnek. Ennek a pozitív, elfogadó, egymást támogató közösség kialakításában is óriási szerepe van.

Titeket is szeretettel vár Varázstanodánk!

Szeretnéd, ha gyermeked részese lehetne ennek a varázslatos világnak? Nemsokára indítjuk tanulócsoportunkat, 0. (iskolaelőkészítő), 1.- 2. illetve 3. évfolyamos kisdiákoknak.
A 2019. szeptemberben induló közösséghez még július 30-ig tudtok csatlakozni! Vajon a Haraszti-Suli megfelelő lenne gyermeked számára?
Többet szeretnél tudni iskolánkról? Kérdezz bátran, szívesen válaszolunk! (
https://www.harasztisuli.hu/csacsogo)