„Öröm, pozitív érzelmi hangoltság nélkül nincs hatékony tanulás.”
/Freund Tamás agykutató/


Tanulócsoportos tevékenységünk egy innovatív, egész napos, iskolát helyettesítő tanulási program, mely
2019. szeptember 2-án indulnak első tanulócsoportjaink. 

Tanulócsoportok:

  • 0. iskola előkészítő évfolyam ( 6 éves kortól )
  • 1. és 2. évfolyamos közösségi csoport 
  • 3. évfolyam

Nagyon fontos számunkra a jó hangulat, az egyéni bánásmód és az együttműködésre, ugyanakkor önállóságra, önismeretre nevelés.

Alapítványunk fókuszában:

  • a különböző kompetenciák fejlesztése
  • különböző tanulási módszerek megtanítása
  • az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása,
  • a kíváncsiság, a természetes rácsodálkozás képességének megőrzése
  • felelősségtudat, társadalmi felelősségvállalási kedv erősítése.

Tanulócsoportjainkban egyéni tanrend mentén alakítjuk ki a kompetenciaközpontú projektalapú tanulási programot.

A tanulócsoportunk életében ugyan nem lesznek tanórák és csengőszó, tanulási alkalmak viszont igen. Mielőtt bármibe is belekezdenénk, a figyelem összpontosítására, a koncentrációra helyezzük a hangsúlyt. Tudomásul vesszük azt, hogy minden gyermek más. A gyermekek tanulás iránti vágyát születésüktől kezdve a belső motivációjuk hajtja, mi ezt az erőt fogjuk ápolni és táplálni.

A projektmódszer a tanárok és diákok közös tervező és kivitelező tevékenységére épülő pedagógiai-didaktikai módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg. Pedagógiai értelemben a projekt olyan összetett feladat, amely középpontjában egy, többnyire gyakorlati természetű, a mindennapi élethez kapcsolódó probléma áll, és amelyet a tanárok és diákok közösen, együttműködve, több szempont szerint elemezve, komplex módon dolgoznak fel.