“Az a feladatunk, hogy kiteljesedett személyiségű diákokat neveljünk és felkészítsük őket a jövő kihívásaira. Mi már talán nem látjuk ezt a jövőt. De ők fogják, és a mi dolgunk, hogy tudjanak vele valamit kezdeni.”
/Sir Ken Robinson, oktatási szakértő/


Hisszük, hogy tanulni jó, mert a világot megismerni érdekes és izgalmas dolog.

Alapítványunk ehhez teremti meg az ideális tanulási környezetet, amely felszínre hozza a belső motivációkat, amelyben a gyermekeink természetes módon sajátítják el a boldog élethez szükséges gondolkodásmódot és képességeket.

Olyan oktatást szeretnénk, amelyben a gyerek

  • boldog,
  • sikeres,
  • nem szenved hátrányt, szabadon hibázhat,
  • saját ütemében érik ifjúvá,
  • élményein és tapasztalatain keresztül jut új ismeretekhez és
  • játszva sajátítja el az alapfokú oktatás anyagát,
  • a tantárgybontás helyett projektekben sajátítja el a tudnivalókat, mint például az írást, olvasást, számolást, digitális kompetenciákat,
  • az értő figyelem segítségével válik egyre tájékozottabbá, kreatívabbá.

Tanulócsoportjainkban a tanár szerepe facilitátor, és az érzelmi biztonságot adó tyúkanyó/apó. A gyerek pedig saját döntéseit is vállalni tudó partner, aki aktív alakítója a tanulási-tanítási folyamatnak; a tanulási folyamat főszereplője maga a gyerek.

Alapítványunk célja, hogy családias környezetben, társaival minden nap együtt dolgozva, empatikus felnőtt segítséggel, sokszínű feladatokkal, divergens gondolkodásra késztetéssel önmagát megismerő, nyitott, rugalmas, empatikus, tudatos és felelős gyerekeket neveljünk.

A világ már nem a mennyiségi információ befogadása felé halad. Egyre fontosabb szerepe van a gondolkodási folyamatoknak.  Alapítványunk speciális módszertannal segíti a gyerekeket ezen ismeretek felfedezésében.